Atmasakashatkar Divas par Shri Vasudevnandji Satsang in Alandi (MH),Pune

IMG_0115 (Large)IMG_0108 (Large)IMG_0133 (Large)IMG_0131 (Large)IMG_0109 (Large)IMG_0174 (Large)