Bhajan – Avtaran Divas Ka Vandan Hai , Gurudev Koti Abhinandan Hai

avataran