Muslim Devoteeis Of Asharamji Bapu

fakirSaiyyad Samsaha Sultana 

Mohammad Rabban 

Ajmer Sarif Ke Sahi Imam Asgar Ali Sahab

Firoz Khan ( Mahabharat Serial Ke Arjun)

Patrakar Irfan

Muslim Sangathans