श्रीलक्ष्म्यष्टोत्तरशत नामावलिः

Navratriश्रीलक्ष्म्यष्टोत्तरशत नामावलिः

ॐ प्रकृत्यै नमः ।                       ॐ विकृत्यै नमः ।               ॐ विद्यायै नमः ।

ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः ।        ॐ श्रद्धायै नमः ।                  ॐ विभूत्यै नमः ।

ॐ सुरभ्यै नमः ।                       ॐ परमात्मिकायै नमः ।        ॐ वाचे नमः ।

ॐ पद्मालयायै नमः ।                  ॐ पद्मायै नमः ।                   ॐ शुचये नमः ।

ॐ स्वाहायै नमः ।                      ॐ स्वधायै नमः ।                 ॐ सुधायै नमः ।

ॐ धन्यायै नमः ।                      ॐ हिरण्मय्यै नमः ।             ॐ लक्ष्म्यै नमः ।

ॐ नित्यपुष्टायै नमः ।                ॐ विभावर्यै नमः ।                ॐ अदित्यै नमः ।

ॐ दित्ये नमः ।                         ॐ दीपायै नमः ।                   ॐ वसुधायै नमः ।

ॐ वसुधारिण्यै नमः ।                 ॐ कमलायै नमः ।               ॐ कान्तायै नमः ।

ॐ कामाक्ष्यै नमः ।                     ॐ क्रोधसंभवायै नमः ।         ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः ।

ॐ बुद्धये नमः ।                          ॐ अनघायै नमः ।               ॐ हरिवल्लभायै नमः ।

ॐ अशोकायै नमः ।                    ॐ अमृतायै नमः ।               ॐ दीप्तायै नमः ।

ॐ लोकशोकविनाशिन्यै नमः ।    ॐ धर्मनिलयायै नमः ।        ॐ करुणायै नमः ।

ॐ लोकमात्रे नमः ।                     ॐ पद्मप्रियायै नमः ।           ॐ पद्महस्तायै नमः ।

ॐ पद्माक्ष्यै नमः ।                       ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः ।           ॐ पद्मोद्भवायै नमः ।

ॐ पद्ममुख्यै नमः ।                     ॐ पद्मनाभप्रियायै नमः ।     ॐ रमायै नमः ।

ॐ पद्ममालाधरायै नमः ।             ॐ देव्यै नमः ।                    ॐ पद्मिन्यै नमः ।

ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः ।                ॐ पुण्यगन्धायै नमः ।        ॐ सुप्रसन्नायै नमः ।

ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः ।             ॐ प्रभायै नमः ।                 ॐ चन्द्रवदनायै नमः ।

ॐ चन्द्रायै नमः ।                        ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः ।        ॐ चतुर्भुजायै नमः ।

ॐ चन्द्ररूपायै नमः ।                   ॐ इन्दिरायै नमः ।             ॐ इन्दुशीतलायै नमः ।

ॐ आह्लादजनन्यै नमः ।               ॐ पुष्टयै नमः ।                   ॐ शिवायै नमः ।

ॐ शिवकर्यै नमः ।                       ॐ सत्यै नमः ।                   ॐ विमलायै नमः ।

ॐ विश्वजनन्यै नमः ।                  ॐ तुष्टयै नमः ।                   ॐ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः ।

ॐ प्रीतिपुष्करिण्यै नमः ।             ॐ शान्तायै नमः ।               ॐ शुक्लमाल्यांबरायै नमः ।

ॐ श्रियै नमः ।                            ॐ भास्कर्यै नमः ।               ॐ बिल्वनिलयायै नमः ।

ॐ वरारोहायै नमः ।                     ॐ यशस्विन्यै नमः ।           ॐ वसुन्धरायै नमः ।

ॐ उदारांगायै नमः ।                    ॐ हरिण्यै नमः ।                 ॐ हेममालिन्यै नमः ।

ॐ धनधान्यकर्ये नमः ।                ॐ सिद्धये नमः ।                 ॐ स्त्रैणसौम्यायै नमः ।

ॐ शुभप्रदाये नमः ।                     ॐ नृपवेश्मगतानन्दायै नमः । ॐ वरलक्ष्म्यै नमः ।

ॐ वसुप्रदायै नमः ।                      ॐ शुभायै नमः ।                 ॐ हिरण्यप्राकारायै नमः ।

ॐ समुद्रतनयायै नमः ।                ॐ जयायै नमः ।                 ॐ मंगळा देव्यै नमः ।

ॐ विष्णुवक्षस्स्थलस्थितायै नमः । ॐ विष्णुपत्न्यै नमः ।         ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः ।

ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः ।       ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ।  ॐ देव्यै नमः ।

ॐ सर्वोपद्रव वारिण्यै नमः ।           ॐ नवदुर्गायै नमः ।            ॐ महाकाल्यै नमः ।

ॐ ब्रह्माविष्णुशिवात्मिकायै नमः । ॐ त्रिकालज्ञानसंपन्नायै नमः । ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ।

॥ इति श्रीलक्ष्म्यष्टोत्तरशत नामावलिः ॥